Description

กิมจิซาลอน​ BY​ช่างแต๋ม​
90 140 ถนน ท่าอิฐ-ไทรม้า ตำบล บางรักน้อย อำเภอเเมืองนนทบุรีนนทบุรี นนทบุรี 11000
+66 89 154 7229

Photos

Add Review & Rate

Be the first to review “กิมจิซาลอน​ BY​ช่างแต๋ม​”

Quality
Location
Service
Price