งานซอย-งานตัด

งานตัดผม งานซอยผม ให้เข้ารูป เป็นทรงต่างๆ