งานทำสี

งานทำสีผมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทำสีแฟชั่น ไฮไลท์ ปิดหงอก สองสี ฯลฯ